Területi együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi járás területén

 

Kedvezményezett neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009
Projekt címe: „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén”

Forrás megnevezése: Európai Szociális Alap
Megvalósítás helye: Gyomaendrőd
Szerződött támogatás összege: 22.000.000, - Ft
Projekt összköltsége: 22.000.000, - Ft
Támogatás mértéke: 100%
Támogatási döntés dátuma: 2015. július 2.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2015. július 29.
Projekt megvalósításának kezdete: 2015. augusztus 01.
Projekt tényleges befejezése: 2015. november 30.


Gyomaendrőd Város Önkormányzata által lebonyolításra kerülő ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 számú, „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén” című pályázat megvalósítása 2015. augusztus 01. napjától 2015. november 30. napjáig zajlott. A projekt fizikai befejezése 2015. november 30. napjával megtörtént.

A projekt tartalmának bemutatása:

Célja, hogy olyan együttműködés alakuljon ki a Gyomaendrődi járáshoz tartozó települési önkormányzatok és a helyi önkormányzatok intézményei, valamint a civil és gazdasági szereplők között, mely a helyi esélyegyenlőségi programokban foglalt társadalmi felzárkóztatás minél hatékonyabb megvalósulását szolgálja a járásszékhely önkormányzat koordinációs tevékenységének köszönhetően. Az együttműködés megvalósulásán túl fontos, hogy a projekt lezárását követően továbbra is fenntartható módon működjön a járási koordináció, és a fejlesztések valódi területi hatással bírjanak a későbbiek folyamán is.
A járási szintű együttműködés pozitív eredményeként várható a feladatok szervezésének és ellátásának minőségi javulása és a költségfelhasználás ésszerűbbé tétele, így jelentősen javulhat a költséghatékonyság és a problémakezelés színvonala, a kooperáció által sikeresebben megvalósítható a járásban élők társadalmi felzárkózását is szolgáló együttműködések elmélyülése. A szakmai koordináció megvalósulása során szervezői és tanácsadói tevékenységek révén a települések többlet szakmai támogatáshoz jutnak.
A projekt hathatósan elősegíti a Helyi Esélyegyenlőségi Programok intézkedési tervében megfogalmazott teendők megvalósítását, illetve ezek járási szintű összehangolását és koordinálását, ezzel pedig az esélyegyenlőség helyreállítását, javítását járási szinten.
A projekt eredménye jelen járási szintre vonatkozó Esélyteremtő programterv is, amely kifejezetten az olyan demográfiai, szociológiai és gazdasági jellegű problémákra vázol fel gyakorlati megoldásokat, amelyek a járáson belül merültek fel, a települések együttműködését igénylik, és a problémák komplex kezelése szükséges.

A programterv kialakítását segítették a járás minden önkormányzata és az egyéb érintett gazdasági, illetve civil szereplők között megvalósult találkozók, továbbá az ezen találkozón elindult párbeszéd.

A projekt további eredményei:
 • A projekt keretében létrejött a járás érintett intézményei között egy hosszú távú együttműködés, amely lehetővé teszi az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges koordinációt;
 • Kialakul és megerősödik a társadalmi párbeszéd a járási hivatal, a járás önkormányzatai, a nemzetiségi önkormányzatok, az egyházak és a civil szervezetek valamint a gazdasági szereplők között.
A fentiek hatásaként hosszú távú együttműködés alakul ki az érintett önkormányzatok és társadalmi szervezetek között, továbbá sikeres, valamint fenntartható esélyegyenlőségi helyi és járási fejlesztések valósulhatnak meg a 2014-2020 közötti programozási időszakban. A problémák komplex kezelése hatására javulhat az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások megszervezésének minősége és hatékonysága, javul az önkormányzatokba és tágabb értelemben a közigazgatási szervekbe vetett bizalom, erősödik a társadalmi felzárkózás és az esélyegyenlőség célja iránti elkötelezettség.

A megvalósítás során kerekasztal megbeszélések 6 alkalommal és szakmai rendezvények 6 alkalommal kerültek megrendezésre. (Vállalt 6-6 alkalom)
 • 2015. 08. 12. 1. rendezvény: Nyitó rendezvény
 • 2015. 08. 27. 1. kerekasztal: (Helyi Esélyegyenlőségi Programok ismertetése, probléma felvetés, operatív kezdés)
 • 2015. 09. 03. 2. rendezvény: (Romák, mélyszegénységben élők helyzete, aluliskolázottság)
 • 2015. 09. 10. 2. kerekasztal: (HEP-ek elemzése, megvalósítási nehézségek, akadályok)
 • 2015. 09. 16. 3. rendezvény és 3. kerekasztal: (Gazdaságfejlesztési szempontok és pályázati lehetőségek, mozgássérültek és fogyatékkal élők rehabilitációja, elvándorlás kérdése) (Implementációs problémák, fogyatékkal élők esélyegyenlőségi kérdései)
 • 2015. 09. 25 4. rendezvény: (Nők és gyermekek esélyegyenlősége)
 • 2015. 10. 08 4. kerekasztal: (Elsődleges javaslatok, nők és gyermekek mint esélyegyenlőségi célcsoportok)
 • 2015. 10. 15. 5. kerekasztal: (JEP tervezet bemutatása és együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos egyeztetés)
 • 2015. 10. 22: 6. kerekasztal:(JEP Intézkedési Terv, együttműködések véglegesítése)
 • 2015. 10. 28. 5. rendezvény: (Együttműködési megállapodások ünnepélyes aláírása)
 • 2015. 11. 12. 6. rendezvény: projekt záró rendezvény
A projektben vállaltunk együttműködési megállapodások megkötését, illetve az elkészül a Járási Esélyteremtő Programterv, melyet a járás települései elfogadnak.

Az együttműködési megállapodások témaköreinek összefoglalása (a kerekasztalok döntése alapján):
 1. megállapodás: általános – járás önkormányzatai
 2. általános: minden résztvevő
 3. tematikus: roma nemzetiség – önkormányzat és civil szervezet
 4. tematikus: fogyatékkal élők
 5. tematikus: oktatás, nevelés
 6. tematikus: turisztika

Megvalósult a projekt által érintett ügycsoport, illetve feladat/szolgáltatás kereteit meghatározó jogszabályok listájának felsorolás, valamint a főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása (letölthető).


A projekt további dokumentumai:

Projekt tájékoztató tábla
Szórólap
Sajtóközlemény
Árop képes beszámoló
Járási Esélyteremtő Programterv