e-Ügyintézés


A képre vagy a linkre kattintva elérhető az e-Önkormányzati portált, ahol elektronikus űrlapok kitöltésével kezdeményezhetők önkormányzati ügyek intézése

Önkormányzati Hivatali Portál

2019. január 1-től Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzato, Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya csatlakozott az Önkormányzati ASP rendszerhez.
A elektronikus ügyintézési felületen (ELÜGY) gazdálkodási, iratkezelő, ipar-kereskedelmi és hagyatéki, vagyonkataszteri, helyi adózási szakrendszerhez kapcsolódó elektronikus ügyindítási és ügykövetési szolgáltatások érhetők el.

Az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL a lenti képre kattintva érhető el.Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az OHP-portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Az Önkormányzati Hivatali Portál itt, a portál részletes tájékoztatója pedig itt érhető el.

Az új ELÜGY felügyelet indulásáig - és azt követően is, különösen az ASP keretrendszerbe nem integrált igazgatási szakterületeken (pl. az önkormányzati szociális igazgatás, városüzemeltetés stb.) - a korábbi ÁNYK űrlapra és ePapírra alapozott e-ügyintézési szolgáltatás továbbra is elérhető lesz.

Az e-ügyintézéssel kapcsolatos változások figyelemmel kísérésért látogassa folyamatosan oldalunkat.

Általános ismertető az e-Ügyintézésről

Az az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése, az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, a magánjogi jogviszonyok, továbbá az önkormányzat és polgár közötti jogviszonyok szélesebb körű elektronizálása, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek együttműködésének biztosítása, valamint a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (1) bekezdése alapján az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint. Az önkormányzatunk ezt elsődlegesen az ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatással biztosítja, amely ügyfélkapus vagy cégkapus azonosítással érhető el. Az önkormányzat az e-ügyintézés során az ügyfél kapcsolataian az ügyfelek rendelkezés nyilvántartás szerinti szándéka szerint jár el.

Ügyfélkapu (Hiteles Elektronikus Postafiók)
Az Ügyfélkapu a kormányzat elektronikus azonosító rendszere, amely biztosítja a felhasználók számára, hogy egyszeri belépéssel kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel.
Ügyfélkaput bármely természetes személy létesíthet, aki a személyi adat és lakcímnyilvántartásban; a központi idegenrendészeti nyilvántartásban, vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartásában szerepel

ÁNYK
Az ÁNYK űrlap benyújtási támogatás a jogszabályban meghatározott szerv vagy szolgáltató meghatározott technikai előírásoknak megfelelő elektronikus űrlapok ügyfél általi kitöltését, elektronikus ügyintézést biztosító szervhez való elektronikus azonosítással egybekötött benyújtását biztosító szolgáltatása.
Az önkormányzat által kibocsájtott ÁNYK űrlapok azonosításra visszavezetett (AVDH) dokumentumhitelesítéssel érkeznek a hivatali tárhelyre.

AVDH
Az AVDH egy olyan szolgáltatás, amelynek keretében a jogszabályban meghatározott szolgáltató az ügyfél által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatot az általa igazolt személyhez rendeli, majd a személyhez rendelést hitelesen igazolja.
A NISZ Zrt. AVDH-szolgáltatás oldalán az elektronikus alárással nem rendelkező állampolgárok is feltölthetnek és hitelesíthetnek dokumentumokat, ezáltal teljes körűen részt tudnak venni az elektronikus ügyintézésben.

Rendelkezési Nyilvántartás
A Rendelkezési Nyilvántartás a személyek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok - és később fokozatosan a szervezetek - számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan.

e-Papir
Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel.
Azokban az ügykörökben amelyekben az önkormányzat nem bocsájtott ki ÁNYK űrlapot, azokban az ügykörökben az e-Papir szolgáltatás útján vehető fel elektronikus ügyintézési kapcsolat az önkormányzati hivatallal.

Letölthető ÁNYK űrlapok és tájékoztatók

  Általános kérelem benyújtási lehetőségek  
  Űrlapok  
 
e-Papír - hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatallal e-Papir Felhasználói Kézikönyv e-Papir útmutató
 
     
  Adó ügyek  
  ÁNYK űrlapok [űrlap megnevezése, letöltési linkje, kitöltési útmutató linkje, az ügykör részletes ismertetése]  
     
  Közigazgatási ügyek  
  ÁNYK űrlapok [űrlap megnevezése, letöltési linkje, kitöltési útmutató linkje, az ügykör részletes ismertetése]  
     
  Városüzemeltetési és kommunális ügyek  
  ÁNYK űrlapok [űrlap megnevezése, letöltési linkje, kitöltési útmutató linkje, az ügykör részletes ismertetése]  
 

Bejelentőlap méhek be- és kijelentéséhez

Kitöltési útmutató Ügymenet leírás
 
     
 

Kérelem háztartási szilárd hulladékszállítási díjkedvezmény igénybevételéhez

Kitöltési útmutató Ügymenet leírás
 
     
 

Kérelem csapadékvíz elvezető csatorna lefedéséhez

Kitöltési útmutató Ügymenet leírás
 
     
  Pályázati adatlapok  
  ÁNYK űrlapok [űrlap megnevezése, letöltési linkje, kitöltési útmutató linkje, az ügykör részletes ismertetése]  
 

Pályázat a 2020. évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány szolgál a 2020. évi Civil, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi, Közművelődési és Sport támogatási célú alapok támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

 Kitöltési útmutató  Ügymenet leírás (Civil, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi, Közművelődési, Sport)
 
     
 

Pályázat visszavonást, szerződés módosítást és támogatás lemondást kezdeményező e-dokumentum. Ez az integrált nyomtatvány a 2020. évi alapokra benyújtott de még el nem bírált pályázat visszavonására, illetve a megítélt támogatás szerződésének módosítására vagy a támogatás önkéntes visszafizetésének kezdeményezésére szolgál.

 Kitöltési útmutató  Ügymenet leírás (Civil, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi, Közművelődési, Sport)
 
     
 

Elszámolás a 2020. évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány a 2020. évi szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás alap dokumentuma. A nyomtatványon lehet elszámolni a 2019. évben nyújtott Idegenforgalmi, Környezetvédelmi, Közművelődési, Civil és Sport célú támogatásokat.

 Kitöltési útmutató  Ügymenet leírás (Civil, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi, Közművelődési, Sport)
 
     
 

Elszámolás kiegészítő lap a 2020. évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány a 2020. évi szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás kiegészítő dokumentuma.

 Kitöltési útmutató  Ügymenet leírás (Civil, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi, Közművelődési, Sport)
 
     
  Polgári peres eljárások  
  ÁNYK űrlapok [űrlap megnevezése, letöltési linkje, kitöltési útmutató linkje, az ügykör részletes ismertetése]  
     

Egyéb tudnivalók

Tájékoztatáshoz való jog
Az E-ügyintézési tv. kifejezetten nevesíti az ügyfelek elektronikus tájékoztatáshoz való jogát, melyet részletesen is meghatároz. Ez alapján az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szervtől
1. az ügyfélszolgálaton vagy elektronikus úton az ügye viteléhez,
2. nem elektronikus úton is az elektronikus ügyintézéshez
szükséges tájékoztatást kérni és kapni.
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal integrált ügyfélszolgálatán, telefon a 66-581-236 vagy e-mailben aljegyzo@gyomaendrod.hu elérhetőségeken kaphatnak tájékoztatást.

Információátadási Szabályzat

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 65. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézés biztosításában együttműködő szerv információátadási szabályzatot fogad el, és azt az információátadási szolgáltatás nyújtásának megkezdését megelőzően legalább 15 nappal közzéteszi, valamint megküldi elektronikus úton a Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Információátadási Szabályzata itt tölthető le.

Eseménynaptár
Közelgő események