Tájékoztató a 2023. II. félévi helyi adó befizetéséhez!

2023. 08 23.
Adóhatóságunk márciusban minden érintettnek megküldte a 2023. évi adóértesítőket. A magánszemélyek, az adószámmal nem rendelkező őstermelők postai úton kaptak tájékoztatást a fizetési kötelezettségükről, és a levélhez mind az I., mind a II. félévi befizetéshez szükséges csekk mellékelve lett. Részükre ebben az évben további értesítő nem kerül megküldésre. A vállalkozások, egyéni vállalkozók, augusztusban elektronikusan, tárhelyükre kapják meg a II. félévről szóló adóértesítőt.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással kell teljesítenie. Az utaláshoz az értesítő tartalmazza az adott adónem számlaszámát, a megjegyzés rovatba pedig az adózó mutató számát kell beírni.

 

Ügyfélkapuval rendelkező Ügyfeleink befizetésüket a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalról (E-Önkormányzati portál) elérhető bankkártyás fizetéssel is teljesíthetik.

 

Az esedékes adót 2023. szeptember 15-ig lehet megfizetni pótlékmentesen.

 

Az értesítő 2023.08.23-i nappal készült, így ezen időpontig előírt vagy jóváírt végleges könyvelési tételek, illetőleg a lekönyvelt befizetések jelennek meg.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben ún. "Véglegesítésre váró tételek" is szerepelnek az adószámláján, úgy annak összegeit az előzetesen megküldött határozatban foglaltak alapján kell megfizetnie. Ezek a tételek a határozat véglegesítését követően kerülnek majd adószámláján előírásra vagy jóváírásra. Folyamatban lévő elektronikus fizetések is itt jelennek meg, az adószámlán történő lekönyveléséig.

 

Amennyiben az értesítőben jelzett adóját időközben megfizette, úgy a befizetett összeggel csökken a tartozása. Ha a befizetést nem a megfelelő számlára teljesítette, vagy Önnek túlfizetése van, az összeg átvezetéséről a hátralékot mutató adószámlája javára, illetve a túlfizetés bankszámlára történő visszautalásáról írásban, az erre szolgáló nyomtatványon rendelkezhet.

 

Az adófizetési kötelezettségüket csoportos beszedés útján teljesítő Adózók figyelmét felhívjuk, hogy a szeptember 15-én esedékes adókötelezettségeiknél csak azok a tételek kerülnek levonásra, mely tételek a csoportos beszedés számlavezető pénzintézet felé történő indításának időpontjáig, azaz szeptember 5-ig véglegessé (jogerőssé) váltak.

 

Előfordulhat, hogy elhunyt adózó nevére kerül az értesítő megküldésre. Ebben az esetben kérjük, hogy a tartozás rendezése, illetve az új adókötelezett megállapítása érdekében az örökösök vegyék fel a kapcsolatot ügyintézőinkkel.

 

Felhívjuk Adózóink figyelmét, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a fizetendő adó összege után késedelmi pótlékot is köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

 

Abban az esetben, ha nem kapna értesítést ügyfélkapujára, cégkapujára, vagy az értesítőben szereplő adatokkal nem ért egyet, kérjük keresse az önkormányzat adóügyintézőit, egyeztetés céljából.

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, arról, hogy az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek, egyéni vállalkozók, illetve a vállalkozások adóhatóságunkhoz bejelentett képviselői, meghatalmazottjai a mindenkori adószámla egyenlegüket bármikor lekérdezhetik az E-Önkormányzat portálon történő bejelentkezést követően.

 

                                                                                               Adó Osztály

Eseménynaptár
Közelgő események