Ebösszeírás

2023. 11 13.
Tisztelt Ebtartók!

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. november 15. napjától 2024. február 29. napjáig terjedő időszakban ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében ebösszeírást végez.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) 42/B. §-a szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amely alapján az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet.

Az ebösszeírás keretében a kitöltendő eb tartásáról szóló nyilatkozatot az állattartónak hiteles és aktuális adatokkal kell kitöltenie.

Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz/tulajdonoshoz került) bejelentésére szolgáló bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap beszerezhető a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatán, valamint az alábbi linken letölthető (eb tartásáról szóló nyilatkozat).

A kitöltött adatlapot/lapokat kérjük az alábbi lehetőségek egyikén benyújtani:

  • személyesen vagy postai úton a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.),
  • elektronikusan a nagy.reka@gyomaendrod.hu e-mail címen,
  • e-Papír szolgáltatáson keresztül a https://epapir.gov.hu/ felületen Gyomaendrőd Város Önkormányzatának címezve

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat írásban bejelenteni.

Az ebösszeírás az Átv. 42/B. § (1) pontja alapján történik.

Az Átv. 42/B. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az Átv. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet.

Az Átv. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa/eb tartója az ebösszeíráskor köteles az Átv. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat (amelyek a nyilatkozatban is szerepelnek) a települési önkormányzat rendelkezésére bocsájtani. Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint állatvédelmi hatóság ellenőrzi.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az Átv. 43. § (1) és (1b) bekezdése, illetve az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. mellékletének d) pontja alapján 140.000 forint állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Együttműködésüket köszönöm!

 

                                                                                                          Dr. Csordás Ádám s.k.

                                                                                                                    Jegyző  
A hivatalos tájékoztató itt tölthető le.

Az eb tartásáról szóló nyilatkozat itt tölthető le.

Eseménynaptár
Közelgő események