Beszerzések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényen alapuló közzétételi kötelezettség alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata - mint ajánlatkérő - a következő információkat teszi közzé:

 

(Köz)beszerzési szerződések és tervek

Közbeszerzési információk

 

  • Beszerzések
KFKK Vállalkozási Szerződés TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00035
Vállalkozasi Szerződés kivitelezés Gyoma Zöld város TOP 212 16 BS1 2017 00001
Vállalkozási Szerződés Bölcsőde építés TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007
Turisztikai attrakció DAOP-2.1.1-J-12-2012-0007
Vállalkozási szerződés TOP32115 Közös Önkormányzati Hivatal energetika kivitelezés
Vállalkozási szerződés TOP21315 Belviz IX kivitelezés
Vállalkozási szerződés TOP 213 Belvíz Kodály Zoltán Hídfő u kivitelezés
Vállalkozási szerződés TOP311 kivitelezés
Vállalkozási Szerződés TOP32116 Endrődi háziorvosi rendelő
Vállalkozási szerződés TOP212 Endrődi városrész kivitelezés
Vállalkozási szerződés TOP11316 Városi Piac I rész kivitelezés Hídknap Kft
Vállalkozási szerződés TOP14116 Blaha Lujza utcai Óvoda kivitelezés
Vállalkozási szerződés TOP21316 Csókási áteresz kivitelezés
Vállalkozási szerződés TOP21316 Fűzfás áteresz kivitelezés
Blaha Lujza utcai óvoda felújítása és bővítése
Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés
Útépítés, út karbantartási és parkoló építési-felújítási beruházás 2018
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola sportudvar fejlesztés tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai
Közbeszerzési szabályzat 2018.04.15-től
Útépítés, út karbantartási és parkoló építési-felújítási beruházás 2017
2017. évi közbeszerzési terv
Szúnyoggyérítési feladatok 2016.
Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016
Építőanyag beszerzés 2016.
Földgázbeszerzés 2016-2017
Orvosi ügyeleti szolgáltatás Gyomaendrődön 2016-2018.
Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016
Közbeszerzési szabályzat
Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2016
2016. évi közbeszerzési terv
Villamos energia beszerzés 2016. évre
Megbízási szerződés - ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009
Teljes ellátásról szóló Földgáz kereskedelmi egyedi szerződés
„Útépítés, útkarbantartás Gyomaendrődön 2015.” tárgyú vállalkozási szerződések
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi statisztikai összegezése
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi statisztikai összegezése
Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2015
2015. évi közbeszerzési terv
Villamos energia beszerzés 2015.
2014. évi útépítési, útfelújítási beruházás valamint útkarbantartás szerződései
Földgáz adás-vételi szerződés 2014-2015
Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződése
Szolgáltatási szerződés orvosi ügyelet ellátására
Háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatos közszolgáltatási szerződés
Vállalkozási szerződés – Iskolai közétkeztetés fejlesztése
2013. évi statisztikai összegezés
Vállalkozási szerződés a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján a Gyomaendrődi Varga Lajos sportcsarnok infrastruktúrájának fejlesztésére valamint pótmunkáinak elvégzésére
Közbeszerzési terv (2014)
Villamos energia közbeszerzés
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
Helyi-, és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010
Komplex belvízrendezési program – Gyomaendrőd DAOP-5.2.1/D-2008-008
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3., 3542/14 hrsz. alatt lévő 5 lakásos társasház és 2 db garázs befejezési munkálatai
Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység épületének felújítása DAOP-4.1.3/A-11-2012-0044
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0065. azonosító számú projekt megvalósítása során szervezetfejlesztési szolgáltatások nyújtása
2013.09.27.-től érvényes Közbeszerzési szabályzat
Földgázbeszerzés 2013-2014
Statisztikai összegzés az éves közbeszerzésekről
Közbeszerzési terv (2013)
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése
Szállítási szerződés a Start Közmunka Program megvalósításához szükséges munkagépek beszerzésére
2011. évi éves statisztikai összegzés
Közbeszerzési szabályzat (2012)
Közbeszerzési terv (2012)
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetése (1. sz. módosítása)
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetése
Gyomaendrőd belterületi vízrendezés VII. ütem
Belterületi utak építése, felújítása Gyomaendrődön
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola épület felújítás
Városi Örökségvédelem megőrzése és korszerűsítése
Gyomaendrőd, Városháza épületének akadálymentesítése
Gyomaendrőd Fő út - Bajcsy Zs. utca kerékpárút építése
Közbeszerzési Szabályzat (2011)
Eszközbeszerzés
Varga Lajos Sportcsarnok padlóburkolat cseréje
Gyomaendrőd-Belvíz V. ütem
Útfelújítás-Gyomaendrőd, Hősök útja
Útépítés, útfelújítás Gyomaendrőd belterületén
Közlekedésbiztonsági Fejlesztések Gyomaendrődön - járdafelújítások
Településrendezési Terv felülvizsgálata
Fogyatékosok Nappali Intézménye kialakítása
Intézkedési terv 63/2022. (II. 28.) korm. renelet alapján

A következő listában a Közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó értékhatár alatti beszerzésekkel kapcsolatos információk érhetők el.

 

Értékhatár alatti beszerzések

  Kbt. hatály alá nem tartozó értékhatár alatti ajánlati felhívások és szerződések
Eseménynaptár
Közelgő események