Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-01-22 Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Előterjesztések letöltése
2019-01-23 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
2019-01-23 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Együttműködés a Debreceni Egyetemmel

Ezt a hírt 294 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2018-06-01 08:15:03

Május 31-én, a képviselő-testület tagjai és meghívott vendégek jelenlétében ünnepélyes keretek között írta alá a Debreceni Egyetem képviseletében Dr. Bartha Elek oktatási rektorhelyettes és Toldi Balázs polgármester, azt az együttműködési megállapodást, amely a két szervezet hosszútávú együttműködését alapozza meg.A megállapodás szövege:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött:
egyrészről a Debreceni Egyetem (Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Intézményi azonosító FI 17198, képviseli: Dr. Szilvássy Zoltán rektor, a továbbiakban: Egyetem),
másrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (képviseli: Toldi Balázs polgármester; a továbbiakban: Város)
között az alábbiak szerint:

Preambulum

Szerződő felek ezúton kinyilvánítják abbéli szándékukat, hogy a jövőben az alább részletezett területeken egymással szoros együttműködést folytatnak. Szerződő felek ismerik és respektálják egymás történelmi hagyományait. Az Egyetem a Várost és vonzáskörzetét fontos beiskolázási területnek tekinti. Felek ezen előzményekre figyelemmel a jövőben egymás közötti viszonyukban az alábbiak szerint járnak el.

Az együttműködés területei

I. Kapcsolattartás, kölcsönös tájékoztatás

1. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy közös tevékenységeik kölcsönösen szolgálják mindkét fél egyéni és közös érdekeit, ezért vállalják, hogy a jövőben egymás érdekeltségi körét érintő tevékenységükről kölcsönösen informálják egymást.
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egymással történő kapcsolattartást erre felhatalmazott referenseik útján végzik, akik megteremtik az összeköttetést a feleknél az egyes speciális kérdéskörökkel foglalkozó szakemberek között.
Felek az alábbi személyeket nevezik meg kapcsolattartónak:
Az Egyetem részéről:
Név, elérhetőség: Dr. Forisek Péter Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, dékánhelyettese, 06-52-512-900 /22246

A Város részéről:
Név, elérhetőség: Gera Krisztián 30-629-2066, Dr. Szonda István 20-238-0046

II. Városfejlesztés, kulturális örökség ápolása

3. Felek elkötelezettek a Város komplex fejlesztése iránt, kulturális, tudományos, oktatási, vidékfejlesztési, regionális, gazdasági, turisztikai és humán erőforrásokkal kapcsolatos területeken egymással együttműködnek.

III. Pályázati tevékenység, konferenciák, kapcsolatrendszer

4. Szerződő felek ezúton elkötelezik magukat amellett, hogy a jövőben közös céljaik megvalósítása érdekében együttes pályázati tevékenységet folytatnak.
5. Felek külföldi kapcsolataik építése során kölcsönösen segítik egymás tevékenységét, meglévő hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerüket egymás rendelkezésére bocsáthatják.
6. Szerződő felek ezúton deklarálják szándékukat tudományos konferenciák közös szervezésére.

IV. Oktatás

7. A felek kinyilvánítják együttműködési szándékukat az Egyetem beiskolázási tevékenységének, közművelődési lehetőségeinek a propagálása, a tanárképzés, illetve a tehetséggondozás területén.
8. Felek kötelezik magukat arra, hogy az általuk folytatott képzések vonatkozásában lehetséges együttműködési területeket feltérképezik. Felek különös figyelmet fordítanak a kihelyezett képzésekre, felsőoktatási szakképzésekre és posztgraduális, valamint gyakorlatigényes képzésekre, gyakorlati helyek biztosítására egyaránt. Együttműködnek a vallásturisztikai képzés keretében, a gyomaendrődi gyakorlati képzési hely kialakításában és működtetésében. Gyomaendrődi székhelyű Interdiszciplináris Társadalomkutató Műhely kialakításában működnek együtt.
9. Felek kölcsönösen felajánlják a fenntartásukban lévő, illetve különböző területükön működő köznevelési intézmények és könyvtárak, közgyűjtemények közötti együttműködés erősítését, valamint laborkapacitásuk optimális kihasználását.

V. K+F, innováció

10. Felek kutatás-fejlesztéssel és innovációval összefüggő, tevékenységi körüket kölcsönösen illető kérdésekben együttműködnek, tanácsadással segítik egymást – különösen az agrártudományok, a turizmus és vendéglátás, a kereskedelem, a balneológia, az orvos- és egészségtudományok, a regionális tudományok, valamint az igazgatási és menedzsment tudományok területén.
11. A felek kiemelt projektként kezelik a vallásturisztikát, ezen belül a Gyomaendrődről Nagyváradra induló gyalogzarándoklatot. Felek különös figyelmet fordítanak a növénytermesztési eljárások hatékonyságának növelésére, illetve a Város közfoglalkoztatási programjainak fejlesztésére.
12. Felek az ipari parkok alapításával és üzemeltetésével kapcsolatban szerzett tapasztalataikat kölcsönösen megoszthatják egymással.

VI. Egyéb

13. Szerződő felek deklarálják szándékukat a Városban állandó lakcímmel és az Egyetemen hallgatói jogviszonnyal rendelkező polgárok támogatása iránt.
14. Felek deklarálják, hogy szándékukban áll a Városból származó egyetemi polgárok közösségének megteremtése és erősítése.
15. Szerződő felek szorosan együttműködnek a közösségi, tömeg- és versenysport területén, továbbá a sporttudományok körében is.

Záró rendelkezések

Szerződő felek célul tűzik ki, hogy jelen együttműködési megállapodás kölcsönösen gyümölcsöző legyen. Szerződő felek megteremtik annak lehetőségét, hogy jelen együttműködési megállapodás előnyeit minden érintett polgáruk élvezhesse.
Felek a jelen megállapodást alapul véve együttműködésük részletes feltételeinek rögzítésére külön megállapodást köthetnek.


Gyomaendrőd, 2018. május 31.

Dr. Szilvássy Zoltán
rektor
Debreceni Egyetem részéről
Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről


 
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105