Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-03-28 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Ösztöndíj pályázat középiskolában és felsőoktatásban tanulók részére

Ezt a hírt 1459 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2018-03-13 11:14:05

"Az EFOP 1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” keretein belül Gyomaendrőd Város Önkormányzata ösztöndíj pályázatot hirdet a középiskolában és felsőoktatásban tanulók részére.
A pályázat benyújtási határideje 2018. március 22. 16 óra.

Pályázati felhívás a középiskola 9. vagy magasabb évfolyamán tanuló diákok részére

Gyomaendrőd Város Önkormányzata közzéteszi az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” keretein belül a következő pályázatot, a középiskola 9. vagy magasabb évfolyamán tanuló diákok részére:

Települési Középiskolai Ösztöndíj pályázat

A települési középiskolai ösztöndíj a gyomaendrődi állandó lakóhellyel rendelkező tanulók két egymást követő tanulmányi félévre (9 hónap) biztosított, havonta, utólag folyósított juttatása.

A települési ösztöndíj odaítélésének feltételei:
 1. állandó gyomaendrődi lakhely,
 2. magyar állampolgárság,
 3. utolsó lezárt félév súlyozatlan átlaga meghaladja a 3,5-öt,
 4. az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott tanulója a pályázatában megjelölt intézménynek,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 1. tanulmányi átlaga 4,0 feletti
 2. az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát (jelenleg 85.500 Ft),
Az ösztöndíj odaítélése nem automatikus. Amennyiben a rendelkezésre álló keretet meghaladja a pályázók száma, úgy a rangsorolás tanulmányi eredmény alapján történik. Támogatható keret maximum 8 fő.

A települési ösztöndíj összege 25.000 Ft/hó

Az ösztöndíjat elnyerő tanulóknak a támogatási szerződés értelmében a folyósítás időtartamával megegyező ideig Gyomaendrőd településen kell elhelyezkednie. Abban az esetben nem terheli a pályázót a fent említett kötelezettség, ha a tanuló a középiskolai oktatásból kikerülve felsőoktatási intézményben folytatja a tanulmányait olyan terülten, amely Gyomaendrődön hiányszakmának minősül.

Abban az esetben, ha az odaítélés valamelyik feltétele megszűnik, vagy a pályázó bármely adatában, illetve tanulói jogviszonyában változás történik, erről legkésőbb 5 munkanapon belül értesítenie kell a pályázat kiíróját.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

Az ösztöndíj folyósítása az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” pályázat támogatói szerződésének aláírását követően történik!

A pályázó aláírásával nyilatkozik a 2. számú mellékletben részletezett önkéntes programokban való részvételről.

A pályázatok leadási határideje: 2018. március 22. (csütörtök) 16 óra

Pályázat benyújtásának módja: írásban, a pályázó által aláírva, három példányban, az erre rendszeresített nyomtatványon (1. számú melléklet). A nyomtatvány leadható személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatán (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.), továbbá postai úton. A postára adás utolsó napja: 2018. 03. 22. A pályázók az elbírálás után a Polgármester döntéséről írásbeli értesítést kapnak. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség!

A pályázattal kapcsolatban további információt Hornok Imre ifjúsági referens nyújt a 386-122/152-es telefonszámon, vagy személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatán (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.).

Pályázati felhívás felsőoktatási intézményben, illetve államilag elismert felsőfokú oktatási intézményben folyó nappali tagozatos, költségtérítéses vagy államilag finanszírozott képzésben

Gyomaendrőd Város Önkormányzata közzéteszi az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” keretein belül a következő pályázatot, felsőoktatási intézményben, illetve államilag elismert felsőfokú oktatási intézményben folyó nappali tagozatos, költségtérítéses vagy államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók részére:

Települési Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat

A települési felsőoktatási ösztöndíj a gyomaendrődi állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók két egymást követő tanulmányi félévre (9 hónap) biztosított, havonta, utólag folyósított juttatása.

A települési ösztöndíj odaítélésének feltételei:
 1. állandó gyomaendrődi lakhely,
 2. magyar állampolgárság,
 3. utolsó lezárt félév súlyozatlan átlaga meghaladja a 3,5-öt,
 4. az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója a pályázatában megjelölt intézménynek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 1. tanulmányi átlaga 4,0 feletti
 2. az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát (jelenleg 85.500 Ft),
Az ösztöndíj odaítélése nem automatikus. Amennyiben a rendelkezésre álló keretet meghaladja a pályázók száma, úgy a rangsorolás tanulmányi eredmény alapján történik. Támogatható keret maximum 30 fő.

A települési ösztöndíj összege 50.000 Ft/hó

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatónak a támogatási szerződés értelmében az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező ideig Gyomaendrőd településen kell elhelyezkednie a végzettségének megfelelő munkakörben, amennyiben ez rendelkezésre áll.

Abban az esetben, ha az odaítélés valamelyik feltétele megszűnik, vagy a pályázó bármely adatában, illetve hallgatói jogviszonyában változás történik, erről legkésőbb 5 munkanapon belül értesítenie kell a pályázat kiíróját.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

Az ösztöndíj folyósítása az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” pályázat támogatói szerződésének aláírását követően történik!

A pályázó aláírásával nyilatkozik a 2. számú mellékletben részletezett önkéntes programokban való részvételről.

A pályázatok leadási határideje: 2018. március 22. (csütörtök) 16 óra

Pályázat benyújtásának módja: írásban, a pályázó által aláírva, három példányban, az erre rendszeresített nyomtatványon (1. számú melléklet). A nyomtatvány leadható személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatán (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.), továbbá postai úton. A postára adás utolsó napja: 2018. 03. 22. A pályázók az elbírálás után a Polgármester döntéséről írásbeli értesítést kapnak. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség!

A pályázattal kapcsolatban további információt Hornok Imre ifjúsági referens nyújt a 386-122/152-es telefonszámon, vagy személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált ügyfélszolgálatán (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.).


 
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105