Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-03-28 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Tájékoztató - Gyomaendrőd, üdülő ingatlanok hulladékszállítása

Ezt a hírt 784 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2018-03-12 10:54:34

Tisztelt Üdülő ingatlan tulajdonosok!

Gyomaendrőd Város kiemelkedő szerepet tölt be a Dél-Alföldi régió turizmusában. Egyedi természeti értékei 17 db holtága, illetve maga a Hármas-Körös folyó. A holtágak mentén igen nagy kiterjedésű, legnagyobb részt üdülőnek használt ingatlan található. A természeti értékek megőrzése, védelme, tisztán tartása, nemcsak saját igényességünk, hanem közegészségügyi szempontból, illetve turisztikai vonzerő növelésének szempontjából sem elhanyagolandó. Éppen ezét kiemelten fontos mind környezetvédelmi, mind tájkép védelmi szempontból a területeken a hulladékelszállítás rendszerbe szervezése, az illegális hulladéklerakások felszámolása.

Az előzetes, Közszolgáltató bevonásával történő egyeztetések alapján kulturált, tájképet nem zavaró, közúti forgalomtól rejtett, az üdülő ingatlan tulajdonosoknak fenntartott hulladékgyűjtő pontok kijelölésével és egyedi jelzéssel ellátott zsákok kiosztásával kezdetét veheti az érintett külterületi, szervezett módon történő hulladékelszállítás.

Hét gyűjtőpont került kijelölésre, melyek járművel egész évben megközelíthetőek, illetve a keletkező hulladékáramok által érintett területeken találhatóak. A tervezettek alapján a kilinccsel zárható bekerített gyűjtőterületre behelyezett zsákos, vegyes hulladékot a meghatározott ürítési napokon április 1-től október 31-ig hetente egyszer, november 1-től március 31-ig kéthetente egyszer elszállítja a Közszolgáltató.

Minden üdülő ingatlan tulajdonos részére alapból jár éves szinten összesen 38 db 80 literes, egyedi jelzésű zsák, melynek díja tartalmazza az elszállítás és ártalmatlanítás költségeit. A zsákokat a közszolgáltató biztosítja, a díjat az NHKV Zrt. szedi be. A zsákok kiosztása többféle módon lehetséges, akár az egyesületek közreműködésével, akár a közszolgáltatónál átvehetőek. Amennyiben egy ingatlanon többlet hulladék keletkezik, úgy térítés ellenében további zsákokat vehet igénybe.

A 80 literes zsák ürítési díja jelenleg 139.-Ft, melynek havi négy alkalmas szállítási díját mindössze 6 hónapig kell térítenie az üdülő ingatlan tulajdonosnak. Ez alól természetes kivétel az, akinek az üdülő ingatlan a lakcímnyilvántartás alapján lakcímként, vagy tartózkodási helyként van megjelölve. Ebben az esetben a teljes közszolgáltatást térítenie kell.


Az üdülő ingatlanok használatára vonatkozó adatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ingatlanokkal kapcsolatos adóbevallások alapján határozza meg.

Az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, mely használaton kívül van, ott senki nem tartózkodik még időlegesen sem, az ingatlanhasználó köteles bizonyítani az ingatlan használaton kívüli voltát, annak időtartamát, továbbá azt, hogy az ingatlan a bejelentésben szereplő időszakban ténylegesen használaton kívül van. A közszolgáltatás szüneteltetésre vonatkozó kérelmet a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet leadni, vagy postai úton: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

További információ Közszolgáltató ügyfélszolgálatán igényelhető:
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tel.: 66/386-269
e-mail: kozszolg@gyomaszolgiparipark.hu

IV. Külterületi üdülő területeken kijelölt hulladékgyűjtő pontok

A B C
Sorszám/ Gyűjtőpont megnevezése Közszolgáltatással
ellátott terület
Gyűjtőpont helyrajzi száma
1. Üdülőterületi
gyűjtőpont – Peresi holtág felső
15403 – 15460 hrsz.
Peresi holtág felső része
15402 hrsz.
(Peresi hídnál)
2. Üdülőterületi
gyűjtőpont – Peresi holtág alsó
Peresi holtág középső – alsó része 02760/2. hrsz.
(Gyepmesteri telepnél)
3. Üdülőterületi
gyűjtőpont – Sóczó-zug felső
Pap-zugtól Sóczó zug felső részéig 02832. hrsz.
(Bónom zug felől jövő kanyarnál)
4. Üdülőterületi
gyűjtőpont – Sóczó-zug alsó
Bónom zug alsó részétől – Sóczó zug alsó részéig, Templom zugtól – Németh-zugig 02808/2. hrsz.
(Templom zugi holtág 46-os úttól Délre eső végénél)
5. Üdülőterületi
gyűjtőpont - Sirató-holtág
Sirató holtág és környéke 0886. hrsz.
(Holtághoz vezető út kanyar előtt)
6. Üdülőterületi
gyűjtőpont – Kecsegés zug
Kecsegés-zug és környéke 0759/1. hrsz.
(Sirató holtághoz vezető útelágazásnál)
7. Üdülőterületi
gyűjtőpont – Torzsás-Dan zug
Torzsás-zug, Dan-zug, Félhalmi holtág Gyomaendrődhöz tartozó része 0385. hrsz.


Hulladékgyűjtő zsákok átvehetők: Közszolgáltató Ügyfélszolgálatán (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.), valamint a Horgász Egyesületeknél.

A hulladékgyűjtő zsák díját utólag negyedévente az NHKV Zrt fogja számlázni.
A díj az elszállítás, kezelés illetve ártalmatlanítás költségeit tartalmazza.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy a hulladékok rendezett körülmények között, a környezet szennyezését elkerülve a megfelelő kezelés mellett, a megfelelő helyre kerüljenek.
Ehhez a lakosság intelligens közreműködése elengedhetetlen!
Szüntessük meg együtt a környezetszennyezést, az illegális hulladéklerakásokat! Kérjük fokozottan ügyeljenek a hulladéktárolók körül a tisztaságra. A tároló elé semmilyen formában ne helyezzenek hulladékot, hiszen az fokozottan kitett a kóbor állatok által történő széthordásnak. Tisztán is lehet hulladékot lerakni!

Tegyünk együtt a környezetünk tisztaságáért, az egészségünk védelméért! 
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105