Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2018-05-22 Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Előterjesztések letöltése
2018-05-22 Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Előterjesztések letöltése
2018-05-22 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
2018-05-23 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Pályázati felhívás intézményvezető munkakör betöltésére

Ezt a hírt 580 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2017-04-10 09:26:52

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Városi Egészségügyi Intézmény Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.05.20-2022.05.19.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Az intézmény irányítása, az alapító okiratban meghatározott szakfeladatok működtetése • A kötelezően ellátandó alapellátással kapcsolatos koordinációs teendők ellátása • Az alapellátással kapcsolatos döntések előkészítése • Az éves költségvetés elkészítése • Munkáltatói feladatok ellátása az intézmény dolgozói vonatkozásában • A munkaköri leírásban meghatározottak végrehajtása • Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézményi szabályzatok jóváhagyása • Mind az, amit a jogszabály az igazgató kizárólagos hatáskörébe utal • Az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintő jogszabályok és utasítások végrehajtása


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskola, a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletben szereplő egyetemi, főiskolai végzettség,
 • Vezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egyetemi (orvostudományi vagy egyéb) szintű végzettség – amely megfelel 13/2002. (III.28.) EüM. rendelet 1. § (1) bekezdésben foglaltaknak,
 • Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,
 • Büntetlen előélet,
 • Nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • A vezetői megbízással egyidejűleg határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre – a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletben szereplő egyetemi, főiskolai végzettséggel betölthető munkakörbe – 4 hónap próbaidő meghatározásával.

Elvárt kompetenciák:
 • Kiváló szintű szakma iránti elkötelezettség, és magas szintű ismeret;,
 • Kiváló szintű menedzsment szemlélet;,
 • Kiváló szintű határozottság, önállóság, jó döntési képesség;,
 • Kiváló szintű kommunikációs képesség, empátia;,
 • Kiváló szintű kapcsolatteremtő-, szervező- és tárgyaló képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
:
 • A pályázó jelentkezése a pályázatra;
 • Szakmai gyakorlatot igazoló, részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
 • Iskolai végzettséget, képzettséget, képzést igazoló okiratok másolata;
 • Vezetői (5 év) gyakorlat igazolása;
 • Az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének;
 • Nyilatkozat arról, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezés időpontjáig megszünteti;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázata elbírálási eljárásában a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt, a 06-66/521-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Sugár út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/1281./2017 , valamint a munkakör megnevezését: Orvos/Gyógyszerész/Egészségügyi menedzser.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket az 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (6) bekezdés szerinti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján, a Képviselő-testület következő rendkívüli ülésén dönt az intézményvezető személyét érintően, fenntartva a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


 
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2017. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105