Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Pályázatfigyelő
Sikeres pályázást
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

TOP projektek

TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációjaKedvezményezett neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004
Projekt címe: „ Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja
Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Megvalósítás helye: Gyomaendrőd
Szerződött támogatás összege: 199 570 365, - Ft
Projekt összköltsége: 199 570 365, - Ft
Támogatás mértéke: 100%
Támogatási döntés dátuma: 2017. május 1.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2017. május 30.
Projekt megvalósításának kezdete: 2017. június 1.
Projekt tervezett befejezése: 2018. december 31.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által lebonyolításra kerülő TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja című pályázat megvalósítása 2017. június 01. napjától várhatóan 2018. december 31. napjáig tart.

A project keretében az endrődi Hősök tere rehabilitációját és a piactér fejlesztését tervezi az önkormányzat. A terület felújításának célja egy, a városrész számára pihenést, rekreációs lehetőséget biztosító korszerű városi park létrehozása, mely a meglévő adottságokra épít, azonban a funkció bővítésével, új térépítészeti elemek elhelyezésével a mainál gazdagabb programot és magasabb esztétikai-műszaki színvonalat kínál.
A projekt részeként megvalósul majd a piactér fejlesztése és a szomszédságában található használaton kívüli tornacsarnok átalakítása, kereskedelmi szolgáltatói inkubátor kialakítása gazdaságélénkítő céllal.
Emellett helyi társadalmi akciók, közösségi munka, környezettudatosságot erősítő oktatás, szemléletformálási kampány is kíséri.

A pályázat összesen 199.570.365 Ft támogatásban részesült, az elfogadott támogatási intenzitás 100 %. A Támogatási szerződés 2017. május 30-án hatályba lépett.

Tervezési koncepció:

A tervezési koncepció szerint a meglévő emlékművek közül a 3 legnagyobb a jelenlegi helyén marad (csendőrsortűz áldozatainak emlékműve, I. és II. világháborús emlékmű), a kisebbek az új térrendszer szerint áthelyezésre kerülnek. A belső gyalogos irányok a megközelítési irányokhoz illeszkednek: az átépített parkolót, a város felőli gyalogos járdákat és a buszmegállót kötik össze. Az utak irányaiból alakul ki az új térrendszer, mely definiálja az új tér, egy új játszótér és az egykori és remélhetőleg majdani cukrászda fogyasztóteraszának helyét. A meglévő diófák alatt található nagyméretű beton burkolat elbontásra kerül, ugyanígy a meglévő térkő és egyéb burkolatok is. A terv illeszkedik a 46-os út mellé tervezett kerékpárút terveihez.A kialakuló új téren és gyalogos sétányokon magas minőségű térkövek beépítésére kerül majd sor. A meglévő parkoló áthelyezésével új parkoló kerül kialakításra, melyet a 46-os főútról lehet majd megközelíteni. A játszótér a könnyebb fenntartás és esztétikusabb megjelenés érdekében színes, egyedi mintás öntött gumiburkolattal épül, mely alkalmas a játékok ütéscsillapítására megfelelő rétegrendek alkalmazásával. A játszótér a jelenlegi játékok lecserélésével, új, többféle mozgást lehetővé tevő eszközök beépítésével javasolt. A játszótér mellett egy szökőkút kap helyet. A cukrászda külső teraszát faburkolattal fedjük le.


A beruházás megvalósítása során fákat, cserjéket és sövényeket is telepítünk a téren belül. Az látogatók pihenését szolgálják majd a tér több pontján elhelyezett padok, kerékpártárolók, valamint ivókút.


TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön
Kedvezményezett neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012
Projekt címe: „ Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön
Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Megvalósítás helye: Gyomaendrőd
Szerződött támogatás összege: 243 516 472, - Ft
Projekt összköltsége: 243 516 472, - Ft
Támogatás mértéke: 100%
Támogatási döntés dátuma: 2017. május 1.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2017. május 30.
Projekt megvalósításának kezdete: 2017. június 1.
Projekt tervezett befejezése: 2018. november 30.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által lebonyolításra kerülő TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön című pályázat megvalósítása 2017. június 01. napjától várhatóan 2018. november 30. napjáig tart.

A pályázati projektben a település belvízrendezése IX. ütemének megvalósítására kerül sor, melynek területi kiterjedése a gyomai településrészen a Szent István, Bethlen Gábor és Szélső utcák tervek szerint meghatározott szakaszait, valamint az endrődi településrészen a Kenderáztató, Apponyi, Sugár, Selyem, Korányi, Dózsa György, Blaha, Egressy, Juhász Gyula, Toronyi, Fő út, Kárász, Táncsics Mihály, Dankó Pista, Körös, Vadász, Halász, Bányász utcák tervek szerint meghatározott szakaszait jelenti.

Tervezett beavatkozások bemutatása

Összesített adatok:

Tervezett csapadékvíz csatornák összes hossza: 8 213,0 m
Nyílt földmedrű csatornák összes hossza: 3778,5 m
Nyílt burkolt medrű csatornák összes hossza: 1615,0 m
Áteresz összes hossza: 1802,5 m
Zárt csatornák összes hossza: 1 017,0 m
A csapadékvíz elvezetéssel elszállított mértékadó összes vízhozam: 1,596 m3/s
A projektben fejleszteni kívánt öblözetekbe az alábbi beavatkozásokat tervezzük:

2 jelű öblözet csatornái
a., Kenderáztató utca
A Kenderáztató utcában a meglévő befogadók helyszíni adottságai és a terep természetes lejtése alapján két egymástól független csapadék vízelvezetést alakítottunk ki. A 2-0-1, 2-0-11, jelű csatorna az utca északi részéről, a 2-2-1 jelű csatorna az utca déli részéről vezeti el a felszíni vizeket. A 2-0-1 jelű csatorna befogadója a kiépített 2-0-0 jelű csatorna 0+405 szelvénye. A 2-0-1 jelű csatorna az utca 7-3 sz. között a járda mellé került elhelyezésre a 2-0-0-hoz csatlakozó áteresz a járda melletti szakaszra közel merőleges. A 2-0-1 jelű csatorna hossza 106 m, lejtése: 2 ‰ , ‰ szelvénye: PRT 40/40/50 burkolt meder. A csatornán 41 m összhosszúságú [átmérő] 30 b átereszt helyeztünk el.
A 2-0-11 jelű tervezett csatorna a 2-0-1 jelű csatorna 0+018 szelvényéhez csatlakozik és a Kenderáztató utca 7-11 sz. előtti szakaszáról vezeti el a felszíni vizeket. A csatorna a járda mellé került betervezésre, hossza: 50,0 m, lejtése 2 ‰, szelvénye: PRT 40/40/50 burkolt meder. A csatornán elhelyezett átereszek [átmérő] 30 b. anyagúak. Összhosszuk: 14,0 m.
A 2-2-1 jelű csatornát az utca déli felén az 1/1-2 sz. lakótelkek előtt a járda mellé terveztük be. A 2-2-1 jelű csatorna befogadója a kiépített Korányi utcai 2-2-0 jelű csatorna 0+013 szelvénye. A 2-2-1 jelű csatorna hossza: 82,0 m, lejtése: 2 ‰, szelvénye: PRT 40/40/50 burkolt meder. A csatornán 12,0 m összhosszúságú [átmérő] 30 b anyagú átereszt terveztünk be. A betervezett csatornákkal nem azonos nyomvonalú árkokat, árok kezdeményezéseket meg kell szüntetni. A terepet az új csatornák felé kell lejteni.
b., Apponyi utca
Az Apponyi utcában a Selyem utca és a körgát között terveztünk be, a meglévő nyugati oldali árkok nyomvonalán csapadékvíz elvezető csatornát. A csatorna jele: 2-6-0. A csatorna torkolati szakasza 31 m hosszon érinti a Polányi Máté utcát. A 2-6-0 jelű csatorna befogadója a Polányi Máté utcai kiépített 2-0-0 jelű csatorna 1+628 szelvénye. A 2-6-0 jelű csatorna teljes hossza: 300 m, lejtése: 0,9 ‰, szelvénye: 40 cm fenékszélességű 1:1,5 rézsűhajlású földmeder. A csatorna a 2-0-0 jelű csatornához kiépített tiltós áteresszel csatlakozik. A csatorna többi szakaszain az átközlekedés biztosítására [átmérő] 30 b, és [átmérő] 40 b. anyagú átereszeket alkalmaztunk. A [átmérő] 30 b. átereszek összhosszúsága: 26,0 m, a [átmérő] 40 b.-ké pedig 32,0 m. Az Apponyi utcai tervezett 2-6-0 jelű csatorna érinti 4642 sz. közút területét. A közút mellett az útpályaszéltől 1,5-2,0 m-re halad.
c., Sugár utcai csatornák
A 2 jelű öblözetbe a Sugár utcai tervezett csapadékvíz elvezetések közül a 2-6-2, 2-7-2, 2-7-3, 2-7-11 jelű csatornák tartoznak.
A 2-6-2 jelű csatorna befogadója a tervezett 2-6-0 jelű Apponyi utcai csapadék csatorna a 0+171 szelvénye. A 2-6-2 jelű csatorna a Sugár utca Apponyi-Blaha utcák közötti szakaszán az utca északi oldalán a meglévő árok nyomvonalán került betervezésre. A 2-6-2 jelű csatorna hossza: 269 m, lejtése: 1,2 ‰ , szelvénye: 40 cm fenékszélességű, 1:1,5 rézsűhajlású földmeder. A csatornán 55 m összhosszúságú [átmérő] 30 b anyagú átereszt helyeztünk el. A túloldali vizek átvezetését [átmérő] 30 b anyagú 39 m összhosszúságú csatlakozó csatornákkal biztosítottuk.
A 2-7-2 jelű csatorna befogadója a Szabadság utcai kiépített 2-7-0 jelű csatorna 0+122 szelvénye. A csatorna a Sugár utca déli oldalán a Szabadság-Tulipán utcák közötti szakaszon a meglévő árok nyomvonalán került elhelyezésre. A 2-7-2 jelű csatorna teljes hossza: 178 m, lejtése: 0,6 ‰, medre: 40 cm fenékszélességű, 1:1,5 rézsűhajlású földmeder. A csatornán [átmérő] 30 b. anyagú 50,0 m összhosszúságú átereszt terveztünk be.
A 2-7-3 jelű csatorna befogadója a Szabadság utcai kiépített 2-7-0 jelű csatorna 0+133 szelvénye, amelyhez meglévő áteresszel csatlakozik. A 2-7-3 jelű csatornát a Sugár utca északi oldalán a Szabadság és Toronyi utcák közötti szakaszon a meglévő árok nyomvonalán helyeztük el. A 2-7-3 jelű csatorna hossza: 529 m, lejtése: 0+000-0+395 sz. között 0,6 ‰, 0+395-0+529 sz. között 1,8 ‰ , szelvénye: 40 cm fenékszélességű, 1:1,5 rézsűhajlású földmeder. A csatornán 170 m összhosszúságú [átmérő] 30 b. anyagú átereszt terveztünk be, a túloldali vizek átvezetését 34,0 m összhosszúságú [átmérő] 30 b. anyagú csatlakozó csatornákkal oldottuk meg. A 2-7-3 jelű csatorna befogadója Toronyi utcai 2-7-31 jelű csatornának.
A 2-7-11 jelű tervezett Sugár utcai csapadék csatorna befogadója a Szabadság utcai 2-7-1 jelű kiépített csatorna 0+144 szelvénye. A 2-7-11 jelű csatornát a Sugár utca északi oldalán a Szabadság és Apponyi utcák közötti szakaszon a meglévő árok nyomvonalán helyeztük el. A csatorna teljes hossza: 264 m, lejtése: 1 ‰, medre: 40 cm fenékszélességű 1:1,5 rézsűhajlású földmeder. A csatornán az átközlekedés biztosítására 55 m összhosszúságú [átmérő] 30 b. anyagú átereszt terveztünk be.
d., Selyem utcai csatornák
A 2. jelű öblözetbe a Selyem utcai tervezett csapadékvíz elvezetések közül a 2-6-4, 2-7-5, 2-7-12 jelű csatornák tartoznak.
A 2-6-4 jelű csatorna befogadója a tervezett 2-6-0 jelű Apponyi utcai csatorna 0+293 szelvénye. A 2-6-4 jelű csatorna a Selyem utca Apponyi-Blaha utcák közötti szakaszán a Selyem utca északi oldalán a meglévő árok nyomvonalán került elhelyezésre.
A 2-6-4 jelű csatorna teljes hossza: 212 m, lejtése: 1 ‰, szelvénye: 40 cm fenékszélességű, 1:1,5 rézsűhajlású földmeder. A csatornán 52 m összhosszúságú [átmérő] 30 b. anyagú átereszt terveztünk be.
A 2-7-5 jelű csatorna befogadója a Szabadság utcai kiépített 2-7-0 jelű csatorna 0+262 szelvénye.
A 2-7-5 jelű csatorna a Selyem utca Szabadság és Toronyi utcák közötti szakaszán, az utca északi páratlan oldalán a meglévő árok nyomvonalán került elhelyezésre. A 2-7-5 jelű csatorna hossza: 515 m, lejtése: 0,6 ‰, szelvénye: 40 cm fenékszélességű, 1:1,5 rézsűhajlású földmeder. A 0+259-0+302 szelvények között [átmérő] 30 b. anyagú zárt csatornát alkalmaztunk. A csatornán az átközlekedés biztosítására 112,5 m összhosszúságú [átmérő] 30 b. anyagu átereszt terveztünk be.
A 2-7-12 jelű csatorna befogadója a Szabadság utca kiépített 2-7-1 jelű csatorna 0+272 szelvénye.
A 2-7-12 jelű csatorna a Selyem utca Szabadság és Apponyi utcák közötti szakaszán az utca északi páratlan oldalán a meglévő árok nyomvonalán került betervezésre. A 2-7-12 jelű csatorna teljes hossza: 264 m, lejtése: 1 ‰, szelvénye: 40 cm fenékszélességű, 1:1,5 rézsűhajlású földmeder. A csatornán az átközlekedés biztosítására [átmérő] 30 b. anyagú 54 m összhosszúságú átereszt helyeztünk el.
e., Toronyi utcai csapadékvíz elvezetés
A 2. jelű öblözetben a Toronyi utcai tervezett csapadékvíz elvezetések a 2-8-0, 2-7-31 jelű csatornák tartoznak.
A 2-8-0 jelű csatorna befogadója a Polányi Máté utcai 2-0-0 jelű kiépített csatorna 2+405 végszelvénye. A 2-8-0 jelű csatorna torkolati szakasza a Polányi Máté utca 48-50 sz. lakótelkek előtt húzódik. A torkolati szakaszt követően a Toronyi utcában halad a Polányi és Sugár utcák közötti szakaszán. A 2-8-0 jelű csatornát a meglévő nyílt árkok és zárt csatornák nyomvonalán helyeztük el. Teljesen új építésű a 2-0-0 jelű csatornához csatlakozó 25 m-s szakasz. A 2-8-0 jelű csatorna teljes hossza: 218 m, lejtése: 1 ‰, a csatorna 0+000-0+048, 0+145-0+218 sz. között földmedrű /ß=0,4 =1:1,5/. A 0+048-0+145 szelvények között [átmérő] 30 b. anyagú. A csatornán 5 db 50x50 cm víznyelő rácsos aknát, 10,0 m összhosszúságú [átmérő] 30 b. anyagú átereszt és 13,0 m hosszú tiltós átereszt terveztünk be. Az utóbbi áteresz a körtöltést keresztezi.
A 2-7-31 jelű csatorna befogadója az előzőekben ismertetett 2-7-3 jelű tervezett csatorna 0+529 végszelvénye. A 2-7-31 jelű csatorna a Toronyi utca Sugár és Selyem utcák közötti szakaszán az utca nyugati oldalán a meglévő árok nyomvonalán került betervezésre. A 2-7-31 jelű csatorna teljes hossza: 115 m, lejtése: 1 ‰, szelvénye: PRT40/40/50 burkolt meder. A csatornán az átközlekedés biztosítására 16 m összhosszúságú [átmérő] 30 b. anyagú átereszt helyeztünk

6 jelű öblözet csatornái
A 6. jelű öblözetben a Táncsics-, a Vadász-, a Halász és a Bányász utcákban terveztünk be csapadékvíz elvezetést az egyes utcák csatornáit az alábbiakban mutatjuk be.
a., Táncsics utca
A Táncsics utcában a 6. jelű öblözethez tartozóan a 6-0-1, 6-0-11 jelű csatornák kerültek megtervezésre.
A 6-0-1 jelű csatorna befogadója a Középső holtágat a Fűzfászugi holtággal összekötő CSÖ 2 jelű [átmérő] 100 zárt csatorna 0+334 szelvénye. A 6-0-1 jelű csatornát a Táncsics utca nyugati oldalán a meglévő árkok nyomvonalán 30-12 sz. között helyeztük el, ez alól kivétel a torkolati szakasza, amelyekkel csatlakozunk az út túloldalán található befogadóhoz. A 6-0-1 jelű csatorna hossza: 266 m, lejtése: 0+000-0+175 sz. között 1 ‰ , 0+175-0+266 sz. között 0,5 ‰ . Szelvénye az első 175 m-n TB 40/70/50 burkolt meder, azt követően a végszelvényig: PRT 40/40/50 burkolt meder. A csatornán az átközlekedés biztosítására 45 m összhosszúságú [átmérő] 40 b, és 51 m összhosszúságú [átmérő] 30 b. átereszt terveztünk be.
A 6-0-11 jelű tervezett csatorna a 6-0-1 jelű csatorna 0+013 szelvényéhez csatlakozik, a csatornát a Táncsics utca nyugati oldalán a 30-36 sz. lakótelkek előtt húzódó meglévő árok nyomvonalán helyeztük el. A 6-0-11 jelű csatorna hossza: 72,0 m, lejtése: 1 ‰, szelvénye: 40 cm fenékszélességű, 1:1,5 rézsűhajlású földmeder. A csatornán az átközlekedés biztosítására [átmérő] 30 b anyagú átereszeket terveztünk be 10,0 m összhosszúsággal.
b., Vadász utca
A Vadász utcai tervezett 6-0-12 jelű csapadékvíz csatorna befogadója a Táncsics utcai tervezett 6-0-1 jelű csatorna 0+068 szelvénye. A 6-0-12 jelű csatornát a Vadász utca déli oldalán a járda és az útburkolat közötti zöldsávban helyeztük el. A 6-0-12 jelű csatorna teljes hossza: 230 m, lejtése: 0+000-0+198 sz. között: 1 ‰ , 0+198-0+230 sz. között 5 ‰ . A csatorna első 98 m szakasza [átmérő] 30 b. zárt szelvényű, azt követően a végszelvényig: PRT 40/40/50 burkolt meder. A zárt csatornán 2 db 50x50 víznyelős aknát és 1 db [átmérő] 80 fordító aknát helyeztünk el. A nyílt szakaszon az átközlekedés biztosítására [átmérő] 30 b. anyagú 35 m összhosszúságú átereszt terveztünk be.
c., Halász utca
A tervezett Halász utcai 6-0-13 jelű csapadék csatorna befogadója a Táncsics utcai 6-0-1 jelű tervezett csatorna 0+122 szelvénye. A 6-0-13 jelű csatornát az első 80 m-s szakaszának kivételével az utca északi oldalán meglévő árok nyomvonalán helyeztük el. A 6-0-13 jelű csatorna teljes hossza: 240 m, lejtése: 0+000-0+097 sz. között 1 ‰ , a 0+097-0+240 sz. között 0,5 ‰ . A csatorna az első 97 m hosszon [átmérő] 30 b. anyagú, azt követően a végszelvényig: PRT 40/40/50 burkolt meder. A csatorna zárt szakaszán 2 db 50x50 víznyelős aknát és 2 db [átmérő] 80 fordító aknát terveztünk be. A nyílt szakaszon az átközlekedés biztosítására 38,0 m összhosszúságú [átmérő] 30 b. átereszt.
d., Bányász utca
A tervezett Bányász utcai 6-0-14 jelű csapadékcsatorna befogadója a Táncsics utca 6-0-1 jelű tervezett csatorna 0+175 szelvénye. A 6-0-14 jelű csatornát a Bányász utca déli részén a meglévő árok nyomvonalán helyeztük el. A csatorna teljes hossza: 250 m, lejtése: 1 ‰ , az első 74 m - [átmérő] 30 b. anyagú, azt követően a végszelvényig PRT 40/40/50 burkolt szelvényű. A zárt szakaszon 2 db 50x50 cm víznyelős aknát terveztünk be. A nyílt szakaszon az átközlekedés biztosítására 53 m összhosszúságú [átmérő] 30 b. anyagú átereszt helyeztünk el. Az utca túloldalát 3 db  16,5 m NA 150 KG-PVC átvezetéssel csatlakoztattuk a tervezett csatornához.

7/1 jelű öblözet csatornái
A 7/1 jelű öblözetben a Selyem-, Sugár-, és a Toronyi utcákban terveztünk be csapadékvíz elvezetést. Az egyes utcák csatornáit az alábbiakban mutatjuk be.
a., Selyem utca
A Selyem utcában a 7/1 jelű öblözethez tartozóan a 7-1-7, és a 7-1-8 jelű csatornák kerültek megtervezésre.
A 7-1-7 jelű csatorna befogadója a kiépített 7-1-0 jelű Polányi Máté utcai csapadékvíz csatorna 0+930 szelvénye. A 7-1-7 jelű csatorna a Selyem utca Polányi Máté és Toronyi utcák közötti szakaszán, az utca északi oldalán, a meglévő árok nyomvonalán került elhelyezésre. A 7-1-7 jelű csatorna teljes hossza: 265 m, lejtése: 0,8 ‰ , szelvénye: 40 cm fenékszélességű, 1:1,5 rézsűhajlású földmeder. A csatornán az átközlekedés biztosítására 59 m összhosszúságú [átmérő] 40 b., és 26 m összhosszúságú [átmérő] 30 b. anyagú átereszeket terveztünk be. A 7-1-7 jelű csatorna végszelvénye befogadója a tervezett Toronyi utcai csapadékvíz elvezetésnek.
A 7-1-8 jelű csatorna befogadója a Polányi Máté utcai kiépített 7-1-0 jelű csatorna 0+930 szelvénye. A 7-1-8 jelű csatorna a Selyem utca Polányi Máté és Bartók B. utcák közötti szakaszán az utca északi oldalán, a meglévő árok nyomvonalán került elhelyezésre. A 7-1-8 jelű csatorna teljes hossza: 317 m, lejtése: 0,5 ‰ , szelvénye: a 0+091-0+139 sz között [átmérő] 30 b. anyagú zárt szakasz kivételével 40 cm fenékszélességű, 1:1,5-s rézsűhajlású földmeder. A csatornán az átközlekedés biztosítására [átmérő] 30 b. anyagú 62 m összhosszúságú átereszeket helyeztünk el. A 48 m hosszú zárt szakaszon 4 db 50x50 cm víznyelős aknát terveztünk be.
b., Toronyi utca
A Toronyi utcában a 7/1 jelű öblözethez tartozóan a 7-1-71 jelű csapadékvíz elvezető csatornát terveztünk be, a csatorna befogadója a tervezett 7-1-7 jelű csatorna 0+262 végszelvénye. A 7-1-71 jelű csatornát a Toronyi utca Selyem és Juhász Gy. utcák közötti szakaszán az utca keleti páratlan oldalán, a meglévő árok nyomvonalán helyeztük el.
A 7-1-71 jelű csatorna teljes hossza: 263 m, lejtése: 0,8 ‰ , szelvénye: PRT 40/40/50 burkolt meder. A csatornán az átközlekedés biztosítására [átmérő] 30 b. anyagú 64 m összhosszúságú átereszt terveztünk be.
c., Sugár utca
A Sugár utcába a 7/1 öblözethez tartozóan a 7-1-9, 7-1-10 jelű csapadékvíz elvezető csatornák kerültek megtervezésre.
A 7-1-9 jelű csatorna befogadója a Polányi Máté utcai kiépített 7-1-0 jelű csatorna 1+061 szelvénye. A 7-1-9 jelű csatorna a Selyem utca Polányi Máté és Toronyi utcák közötti szakaszán, az utca északi oldalán a meglévő árok nyomvonalán került elhelyezésre. A 7-1-9 jelű csatorna teljes hossza: 260 m, lejtése: 1,6 ‰ , szelvénye: 40 cm fenékszélességű, 1:1,5 rézsűhajlású földmeder. A csatornán az átközlekedés biztosítására [átmérő] 30 b. anyagú 52 m összhosszúságú átereszt helyeztünk el, a túloldali vizek átvezetésére 23 m összhosszúságú [átmérő] 30 b. anyagú csatlakozó csatornát terveztünk be.
A 7-1-10 jelű csatorna befogadója a Polányi Máté utcai kiépített 7-1-0 jelű csapadékvíz csatorna 1+061 szelvénye. A 7-1-0 jelű csatornát a Sugár utca Polányi Máté és Bartók B. utcák közötti szakaszán, az utca északi oldalán a meglévő árok nyomvonalán helyeztük el.
A 7-1-10 jelű csatorna teljes hossza: 288 m, lejtése: 0,5 ‰, szelvénye: 40 cm fenékszélességű 1:1,5-s rézsűhajlású földmeder. A csatornán az átközlekedés biztosítására [átmérő] 30 b. anyagú 75 m összhosszúságú átereszt helyeztünk el, a túloldali vizek átvezetésére 10,0 m [átmérő] 30 b. anyagú csatlakozást terveztünk be.

7/2 jelű öblözet csatornái
A 7/2 jelű öblözetben a Fő utcában, a Kárász utcában, a Táncsics utcában, a Dankó utcában és a Körös utcában terveztünk be csapadékvíz elvezetést. Az egyes utcák csatornáit az alábbiakban ismertetjük.
a., Fő utca
A Fő utcában a 7/2 jelű öblözethez tartozóan az utca északi részén az Ifjúsági lakótelep kezdetétől a Táncsics utcáig terveztünk meg csapadékvíz elvezető csatornát. A csatorna tervezésekor a meglévő vízvezető csatornákat, műtárgyakat figyelembe vettük. A Fő utcai tervezett csatorna jele: 7-2-0, befogadója a Fűzfászugi Holt-Körös 0+789 holtág szelvénye. A befogadási helyen tiltós torkolati műtárgyat létesítettek, amelyhez csatlakoztatjuk a tervezett csatornákat, a 7-2-0 jelű csatorna 0+000-0+247 sz. közötti szakasza [átmérő] 50 b. anyagú zárt csatorna, amelyből az első 60 m-s szakasz új tervezésű. A 0+247 szelvényt követően a csatorna nyílt burkolt szelvénnyel folytatódik a 0+643 végszelvényéig. A 7-2-0 jelű csatorna teljes hossza: 643 m, ebből 247 m [átmérő] 50 b anyagú zárt csatorna, 396 m TB 40/70/50 burkolt meder.
A zárt szakasz lejtései a 0+000-0+060 sz. között: 6 ‰ /tervezett szakasz/ 0+060-0+088 sz. között: 12 ‰ , 0+088-0+117 sz. között: 3,4 ‰ , 0+117-0+167 sz. között 1,6 ‰ , 0+167-0+247 sz. között: 3,4 ‰ /meglévő szakaszok/.
A nyílt burkolt szakasz lejtései a következők: 0+247-0+288 szelvények között 7 ‰ , 0+288-0+572 sz. között: 1 ‰ , 0+592-0+643 sz. között: 0,5 ‰ . A 7-2-0 jelű csatorna zárt szakaszán betervezésre került 1 db [átmérő] 100 tisztító akna, a nyílt szakaszon 21,0 m hosszú [átmérő] 50 b. anyagú áteresz. Megjegyezni kívánjuk, hogy a csatlakozó utcák alatti átereszek többsége megfelel a vízvezetési követelményeknek. A 7-2-0 jelű csatorna a 0+015-0+643 sz. között a 46.sz. Főút 5874/2 hrsz-u földrészletét érinti, a pályaszéltől 4,0-9,0 m-s távolságban helyezkedik el.
b., Kárász utca
A Kárász utcában a csapadékvizek elvezetésére a 7-2-6 jelű csatornát terveztünk be. A csatorna befogadója a 7-2-0 jelű tervezett csatorna 0+635 szelvénye. A 7-2-6 jelű csatornát a Kárász utca keleti oldalán a meglévő árok nyomvonalán helyeztük el. A 7-2-6 jelű csatorna teljes hossza: 274 m, lejtése: 0,5 %, szelvénye 40 cm fenékszélességű, 1:1,5 rézsűhajlású földmeder. A csatornán az átközlekedés biztosítására [átmérő] 30 b.anyagú 63 m összhosszúságú átereszt terveztünk be.
c., Táncsics utca
A Táncsics utcában a 7/2 jelű öblözethez tartozóan az utca elején a 2-10 sz. között tervetünk be csapadékvíz elvezetést. A betervezett csatorna jele: 7-2-6-1, befogadója a tervezet 7-2-6 jelű csatorna 0+015 szelvénye. A 7-2-6-1 jelű csatornát jellemzően a meglévő árkok nyomvonalán helyeztük el. A csatorna torkolati szakaszán keresztezzük a Kárász utcai és Táncsics utcai útpályákat. A 7-2-6-1 jelű csatorna teljes hossza: 204 m, lejtése: 0+000-0+041 sz. között: 1 ‰ , 0+041-0+204 sz. között: 2 ‰ , szelvénye: PRT 40/40/50 burkolt meder. A csatornán [átmérő] 30 b. anyagú 68 m összhosszúságú átereszt terveztünk be.
d., Dankó Pista utca
A Dankó Pista u.-i tervezett csapadékvíz csatorna jele: 7-2-6-2, befogadója a 7-2-6 jelű tervezett Kárász utcai csatorna 0+191 szelvénye. A 7-2-6-2 jelű csatornát jellemzően a meglévő árok nyomvonalán a járda burkolat melletti zöld területen helyeztük el. A 7-2-6 jelű csatornához a Kárász utcai útpályát keresztező átereszhez csatlakoznak. A 7-2-6-2 jelű csatorna teljes hossza: 117,0 m, lejtése: 1 ‰ , szelvénye: PRT 40/40/50 burkolt meder. A csatornán az átközlekedés biztosítására [átmérő] 30 b. anyagú átereszeket terveztünk be 43 m összhosszúsággal.
e., Körös utca
A Körös utcában a csapadékvizek elvezetésére a 7-2-6-3, 7-2-6-31 jelű csatornákat terveztünk be.
A 7-2-6-3 jelű csatornát a Körös utca 7-1 sz. között az utca északi oldalán terveztünk be, befogadója a 7-2-6 jelű tervezett csatorna 0+274 végszelvénye, a befogadóhoz a Körös utcai útpályát keresztező torkolati áteresszel csatlakozunk. A 7-2-6-3 jelű csatornát jellemzően meglévő árok nyomvonalán helyeztük el. A csatorna teljes hossza: 158 m, lejtése: 1 ‰ , szelvénye: PRT 40/40/50 burkolt meder. A csatornán az átközlekedés biztosítására [átmérő] 30 b. anyagú 51 m összhosszúságú átereszt terveztünk be.
A 7-2-6-31 jelű tervezett csatornát a Körös utca 7-12 sz. között az utca északi oldalán terveztük be, befogadója a 7-2-6-3 jelű tervezett csatorna 0+008 szelvénye. A befogadási szelvényhez aknás áteresszel csatlakozunk a 7-2-6-31 jelű csatornát a meglévő árok nyomvonalán helyeztük el, teljes hossza: 87 m, lejtése: 2 ‰, szelvénye: PRT 40/40/50 burkolt meder. A csatornán az átközlekedés biztosítására [átmérő] 30 b. anyagú 29 m összhosszúságú átereszt terveztünk be.

9 jelű öblözet csatornái
A 9 jelű öblözetben a Szt. István, a Bethlen utcákban és a Bethlen utcát a Sebes Gy. utcával összekötő „Szélső” utcában terveztünk be csapadékvíz elvezetést. Az egyes utcák csatornáit az alábbiakban mutatjuk be.
a., Szt. István utca
A Szt. István utcában a csapadékvizek elvezetésére a 9-1-0 jelű csatornát terveztük be. A tervezett csatorna befogadója a Selyem utcai kiépített „Szénáskerti” csatorna, 0+158 szelvénye. A 9-1-0 jelű csatornát a Szt. István utca nyugati oldalán a meglévő árok nyomvonalán helyeztük el. A csatorna teljes hossza: 497 m, lejtése: 0+000-0+313 sz. között 0,6 ‰, 0+313-0+375 sz. között 2,7 ‰ , 0+375-0+497 sz. között 1 ‰ . Szelvénye az első 313 m-n [átmérő] 40 b. csatorna, azt követően a végszelvényig 40 cm fenékszélességű, 1:1,5 rézsűhajlású földmeder. A csatorna zárt szakaszán 12 db 50x50 cm víznyelős aknát és 4 db [átmérő] 80 tisztító aknát helyeztünk el. A csatorna nyílt szakaszain az átközlekedés biztosítására [átmérő] 30 b. anyagú 36 m összhosszúságú átereszt terveztünk be.
b., Bethlen utca
A Bethlen utcába a csapadékvizek elvezetésére a 9-2-0 jelű csatornát terveztük be. A tervezett csatorna befogadója a Selyem utcai kiépített „Szénáskerti” csatorna 0+283 szelvénye. A 9-2-0 jelű csatornát a Bethlen utca nyugati oldalán a meglévő árok nyomvonalán helyeztük el. A befogadóhoz a tervezett csatorna torkolati áteresszel csatlakozik. A 9-2-0 jelű csatorna teljes hossza: 540 m, lejtése: 0,5 ‰, szelvénye 40 cm fenékszélességű, 1:1,5 rézsűhajlású földmeder. A csatornán az átközlekedés biztosítására [átmérő] 30 b. anyagú 209 m összhosszúságú átereszt terveztünk be. A torkolati átereszen 1 db 50x50 cm-s víznyelős aknát helyeztünk el.
c., Szélső utca
A Bethlen utca végét a Sebes Gy. utcával összekötő 3576 hrsz-u „Szélső” utcában a felszíni vizek elvezetésére az utca déli oldalán a 9-3-0 jelű csatornát terveztük be. A 9-3-0 jelű csatorna befogadója a Sebes Gy. utcai kiépített Szénáskerti csatorna 0+990 szelvénye. A tervezett csatorna a befogadóhoz meglévő megfelelő küszöbszintű áteresszel csatlakozik. A tervezett 9-3-0 jelű csatorna vonalvezetése egyenes. A közterület melletti szántó művelésű terület határától 3,0 m-re helyezkedik el. A 9-3-0 jelű csatorna hossza: 140,0 m, lejtése: 1 ‰, szelvénye 40 cm fenékszélességű 1:1,5 rézsűhajlású földmeder. A csatornán, mivel az építési telket nem határol átereszt nem terveztünk be.

A pályázat összesen 243 516 472 Ft támogatásban részesült, az elfogadott támogatási intenzitás 100 %. A Támogatási szerződés 2017. május 30-án hatályba lépett.


TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása
Kedvezményezett neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017
Projekt címe: „ Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása
Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Megvalósítás helye: Gyomaendrőd
Szerződött támogatás összege: 184 226 285, - Ft
Projekt összköltsége: 184 226 285, - Ft
Támogatás mértéke: 100%
Támogatási döntés dátuma: 2017. május 1.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2017. május 30.
Projekt megvalósításának kezdete: 2017. június 1.
Projekt tervezett befejezése: 2018. november 30.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által lebonyolításra kerülő TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 Gyomaendrődi Közös Önkjormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása című pályázat megvalósítása 2017. június 01. napjától várhatóan 2018. november 30. napjáig tart.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a pályázat segítségével tudja az 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. alatti hivatali épület energetikai korszerűsítését megvalósítani.
A tervezett beruházás komplex, több energiahatékonyság-növelési tevékenységet foglal magában, melyek a következők:
- nyílászáró csere
- utólagos hőszigetelés
- kazánok cseréje, valamint
- a fűtési és használati melegvíz rendszerek, radiátorok szelepek korszerűsítése
- világítási rendszer korszerűsítése (LED)
- megújuló bázisú energiahasznosító rendszerek kiépítése (napelem)
- akadálymentesítés

A pályázat összesen 184.226.285 Ft támogatásban részesült, az elfogadott támogatási intenzitás 100 %. A Támogatási Szerződés 2017. május 30-án hatályba lépett.
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Önkormányzati ülések
2017-11-22 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Előterjesztések letöltése
2017-11-23 Képviselő-testület
Közmeghallgatás meghívójának letöltése
2017-11-24 Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Előterjesztések letöltése
2017-11-24 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése
2017-11-24 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közmeghallgatás meghívójának letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Időjárás előrejelzés
Ülések közvetítése

A Képviselő-testületi ülésekről készült videófelvételek elérhetők itt.
Díjak, elismerések
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2017. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)

Gyomaendrőd Város
Beiskolázási Szabályzata
és a 2012. évi beiratkozás ütemterve. (PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105